กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิพระชนมพรรษา

วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 ดร.อดุลย์ กันธิดา นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง พร้อมด้วย นายถนอม สร้อยคำ ประธานสภา นายอดิศักดิ์ ทองอารีย์ ปลัดเทศบาลตำบลลำปางหลวง และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำปางหลวงทุกท่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิพระชนมพรรษา โดยปลูกบริเวณรอบเทศบาลตำบลลำปางหลวง
ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปางหลวงได้นำเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม