กิจกรรมจิตอาสา 13 ตุลาคม 2565

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลลำปางหลวง พร้อมด้วย อำเภอเกาะคา ผู้นำชุมชนทั้ง 13 หมู่ ในพื้นที่ตำบลลำปางหลวง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดพระธาตุลำปางหลวง และบริเวณใกล้เคียง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง