ขอเชิญร่วมงาน ไหว้สาพระธาตุเจ้าลำปางหลวง “ประเพณีแห่ครัวตาน ประจำปี 2563”

ขอเชิญร่วมงาน ไหว้สาพระธาตุเจ้าลำปางหลวง “ประเพณีแห่ครัวตาน ประจำปี 2563” ในระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563 ณ ลานหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ในงานพบกิจกิจกรรม ดังต่อไปนี้
  • 28 ต.ค. 63 พิธีเปิดงานกาดหมั้วคัวแลง และชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านจาก น้อง ๆ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเกาะคา
  • 29 ต.ค. 63 กิจกรรมกาดหมั้วคัวแลง และชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านจาก น้อง ๆ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเกาะคา
  • 30 ต.ค. 63 ชมขบวนแห่ครัวตาน จากชุมชนตำบลลำปางหลวง ทั้ง 13 หมู่บ้าน การแสดงกลองปู่จา และกิจกรรมกาดหมั้วคัวแลง
แล้วมาป๊ะกั๋นเน้อจ้าว