ข่าวประชาสัมพันธ์กรณีมีผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอเกาะคา

เรียนประชาชนตำบลลำปางหลวงทุกท่าน​ เนื่องจากช่วงนี้อาจจะเกิดการระบาดระลอกใหม่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผู้เดินทาง​จากทุกจังหวัด จึงขอควากรุณาจากผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในรพ.สต.​ ผู้นำชุมชน​ หรือ อสม. ทางโทรศัพท์ และกักตัวตามมาตรการจำนวน 14 วัน
*ขอให้เก็บขยะของผู้กักตัว ใส่ถุงปิดมิดชิด และนำมาให้รถขยะเก็บ เมื่อพ้นระยะ 14วันแล้วเท่านั้น***เพื่อป้องกันการกระจายเชื้อกรณีเกิดโรค***
และช่วยกันสังเกต คนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่ของตนเอง​ พร้อมขอให้ส่งต่อคิวอาร์โค้ด​เกาะคาชนะหรือลำปางชนะให้กับผู้เดินทาง​ แสกนรายงานตัว เพื่อเกาะคาปลอดโควิด-19 100%
/กองสาธารณสุขฯทต.ลำปางหลวง