จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บริเวณซอยบ้านผู้ช่วยธิติ ณ บ้านปงป่าม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง