จ้างก่อสร้างที่ล้างจานพร้อมเทพื้นที่ศาลาเอนกประสงค์ บริเวณภายในหมู่บ้านจู้ด ที่ล้างจานกว้าง 1.20 เมตร ยาว 4.50 เมตร สูง 0.80 เมตร และเทพื้นศาลา กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตร.ม บ้านจู้ด หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง