จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝาปิดตะแกรงเหล็ก (พ่ออ้วน จันทร์แก้ว) กว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.23 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 97.50 เมตร บ้านลอมศรีป้อ หมู่ 7 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง