จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (จันฟอง นิลคำ) กว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 134.00 เมตร บ้านกองหาญ หมู่ 8 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง