จ้างจ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งนาจาว (ซ่อมแซมจุดที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ) ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งป่าดำ (ซ่อมแซมจุดที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ)มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง บ้านจามเทวี หมู่ 11 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง