จ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งป่าดำ (ซ่อมแซมจุดที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ) ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งป่าดำ (ซ่อมแซมจุดที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ)มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 85.00 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าเหียง หมู่ 3 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง