จ้างจ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำ (หน้าโรงเรียนอ้อมอารีย์) ปริมาณงาน ซ่อมแซมรางระบายน้ำและฝารางระบายน้ำ ความยาว 6.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านลำปางหลวงใต้ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง