จ้างจ้างซ่อมแซมไหล่ทางด้วยลูกรัง (ถนนบ้านม้ากลาง-บ้านแม่กืยไชย) สถานที่ก่อสร้างบ้านม้ากลาง หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง