จ้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนน (สายสามแยกเทศบาลตำบลลำปางหลวง ? โรงเรียนอ้อมอารีย์) บ้านจามเทวี หมู่ 11 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง