จ้างจ้างเปลี่ยนทรายกรองและเป่าบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านม้าใต้ หมู่ ๙ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง