จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง