จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon หมายเลขครุภัณฑ์ 417-61-0006 โดยการเปลี่ยน ชุดรับภาพ Canon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง