จ้างซ่อมแซมตลิ่งเหมืองแอ๊ว (เรียม อุปจง) ปริมาณงาน ปักเสาเข็มไม้พร้อมวางกระสอบทราย ยาว 15.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมลงลูกรังซ่อมแซมตลิ่ง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 บ้านกองหาญ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง