จ้างซ่อมแซมตัวถังรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บย- 638 ลำปาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง