จ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายบ้านลอมศรีป้อเชื่อมต่อบ้านลำปางกลาง) จำนวน 7 จุด บ้านลอมศรีป้อ หมู่ 7 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง