จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผ 5585 ลำปาง โดยเปลี่ยนสายพานราวลิ้น ลูกรอกตัวตั้ง ทำเกลียวน๊อตลูกรอกตัวตั้ง น้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง น๊อตล๊อคลูกรอก ปะเก็นฝาวาล์ว ยกเครื่องเข้า ออก จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง