จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผ 5585 ลำปาง โดยเปลี่ยนหม้อน้ำ,น้ำยากันสนิม,น้ำมันเครื่อง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง