จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านม้าใต้ หมู่ 9 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง