จ้างซ่อมแซมลาดยาง (สายบ้านลอมศรีป้อ-ลำปางกลาง ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลาดยางจุดที่ชำรุดด้วยยางแอสฟัลท์สำเร็จรูป พร้อมบดทับ พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 7.85 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง บ้านลอมศรีป้อ หมู่ 7 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง