จ้างดันและตักขยะลงบ่อขยะของเทศบาลตำบลลำปางหลวง ปริมาณขยะประมาณ 1,320.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง