จ้างติดตั้งบนาปิดเปิดน้ำ คลองชลประทานจำนวน 1 จุด ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความสูงบานไม่น้อยกว่า0.70 เมตร บ้านจู้ดทุ่งหมู่ 10 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง