จ้างทำป้ายพาสวูดติดสติ๊กเกอร์ไดคัทอักษรและป้ายโฟมบอร์ดโลโก้เทศบาลตำบลลำปางหลวงในโครงการงานประเพณีแห่ครัวตาน ประจำปี ๒๕๖๒ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง