จ้างทำป้าย และใบเกียรติบัตรพร้อมกรอบในโครงการงานประเพณีแห่ครัวตาน ประจำปี ๒๕๖๒ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง