จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณบ้านปงป่าม่วง ณ บ้านปงป่าม่วง หมู่ที่ 12 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง