จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (ถนนปู่เจ้า) วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 1 แถวๆละ 6 ท่อน ลงลูกรังปรับเกลี่ยหลังท่อและข้างท่อ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 48 ลบ.ม. บ้านป่าเหียง หมู่ 3 ตำบลลำปางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง