จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผ 5585 ลำปาง จำนวน 4 เส้น และล้อกะทะ จำนวน 1 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง