จ้างเปลี่ยนยางและอะไหล่ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม.8810 ลำปาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง