จ้างเหมาจัดเวทีพร้อมเครื่องเสียงในโครงการงานประเพณีแห่ครัวตาน ประจำปี ๒๕๖๒ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓) ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง