จ้างเหมาตกแต่งสถานที่งานโครงการงานประเพณีแห่ครัวตาน ประจำปี 2562 (ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง