จ้างเหมาทำป้ายอะคริริคสีน้ำเงินติดทับอักษรแกะสีขาวกรอบอะลูมิเนียมพร้อมหูแขวนและสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง