จ้างเหมาทำป้าย ,สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์คัดกรอง COVID-19 และใบประกาศพร้อมกรอบรูป ในโครงการงานประเพณีแห่ครังตาน ประจำปี ๒๕๖๓ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง