จ้างเหมาทำอาหาร วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในโครงการงานประเพณีแห่ครัวตาน ประจำปี ๒๕๖๓ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง