จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณภายในบ้านจู้ดทุ่ง กว้าง 0.60 เมตร ยาว 2.50 เมตร สูง 3.10 เมตร บ้านจู้ดทุ่ง หมู่ 10ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง