จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านลุงยนต์ ชมพู) ณ บ้านม้าเหนือ หมู่ที่ 6 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง