จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณลำเหมืองแม่ตาล บ้านนางเหลียว ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดยาว 12.00 เมตร สูง 1.50 เมตร บ้านนางเหลียว หมู่ 4 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง