จ้างโครงการก่อสร้างฝาย คสล. พร้อมขุดลอกลำเหมืองแม่เอี้ยง ฝาย คสล. กว้าง 6เมตร สูง 1 เมตร ขุดลอกลำเหมือง ปากเดิมกว้าง 4 เมตร ท้องเดิมกว้าง 3 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 266 เมตร พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ 7 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง