จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยบ้านวรรณภา เปียงใจ กว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 71.00 เมตร บ้านนางเหลียว หมู่ 4 ตำบลลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง