จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (นางเตือนใจ) กว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร บ้านกองหาญ หมู่ 8 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง