จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บุญมี จำพู) ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านจู๊ด หมู่ที่่ 5 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง