จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ที่ดินสาธารณะประโยชน์หมู่บ้าน) ณ บ้านลอมศรีป้อ หมู่ที่ 7 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง