จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อข้ามลำเหมือง คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.00 เมตร บริเวณลำเหมืองฮ่องสะเรียม จำนวน 2 แถวๆละ 5 ท่อน พร้อมหูช้าง คสล. ทั้ง 2 ข้าง บ้านจู้ดทุ่ง หมู่ 10 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง