จ้างโครงการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามลำเหมือง ช่องทางเดินกว้าง 1.30 เมตร ยาว 6.00 เมตร บ้านป่าเหียง หมู่ 3 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง