จ้างโครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมหูช้าง (ผู้ใหญ่จารึก) วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 1 แถว ๆละ 5 ท่อน พร้อมหูช้าง คสล. ทั้ง 2 ข้าง บ้านม้าใต้ หมู่ 9 ตำบลลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง