จ้างโครงการซ่อมแซมคันลำเหมืองฝายตันเปา จำนวน 2 จุด ปักเสาเข็มไม้พร้อมวางกระสอบทราย จุดที่ 1 ยาว 5 เมตร สูง 1.50 เมตร จุดที่ 2 ยาว 5 เมตร สูง 1.40 เมตร พร้อมลงลูกรังซ่อมแซมคันเหมือง บ้านจามเทวี หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง