จ้างโครงการติดตั้งราวกันตกพนังห้วยแม่แก้ ราวกันตกท่อเหล็กอาบสังกะสี จุดที่ 1 ยาว 31.00 เมตร สูง 1.00 เมตร จุดที่ 2 ยาว 35.00 เมตร สูง 1.00 เมตร บ้านจามเทวีหมู่ 11ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ