จ้างโครงการติดตั้งเหล็กดัดส่วนต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ติดตั้งเหล็กตัดพร้อมทาสี ประตูหน้า จำนวน 1 จุด หน้าต่างด้านข้างอาคาร จำนวน 3 จุด ติดตั้งผนังตะแกรงเหล็กฉีกและประตูทางเข้าพร้อมทำสี จำนวน 1 จุด ติดตั้งผนังแผ่น Metal Sheet จำนวน 1 จุด อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำปางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง